שנוי יעוד לתחנת תידלוק -משהד - (ניזה)

תוכנית ג/ 3249

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד לתחנת תידלוק -משהד - (ניזה)
מספר: ג/ 3249
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי קיים למגרשים מיוחדים
לתחנת תידלוק שרותי רכב ומסעדה משני עברי כביש
הסוללים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד

תיאור המיקום:
ישוב: משהד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17464חלק14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית31/03/1978