שנוי יעוד לתחנת תידלוק -שלומי - (גניזה)

תוכנית ג/ 3633

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד לתחנת תידלוק -שלומי - (גניזה)
מספר: ג/ 3633
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת מגרש מיוחד לתחנת תידלוק.
הסדר דרכים מסביב למגרש התחנה לאפשר כניסה ויציאה
הקצאת שטח צבורי פתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילשלומישלומי

תיאור המיקום:
ישוב: שלומי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18317חלק24-28, 33-42, 52, 56
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית20/06/1979