שנוי יעוד לתחנת תידלוק, גשר הזיו

תוכנית ג/ 8051

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד לתחנת תידלוק, גשר הזיו
מספר: ג/ 8051
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד מאזור חקלאי לשטח תחנת תידלוק ושרותי דרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרגשר הזיו

תיאור המיקום:
ישוב: גשר הזיו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19009חלק3, 28, 31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3326גשר הזיו ושטחי מוא"ז סולם צורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/09/1994תאריך פרסום: 01/09/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4243. עמוד: 4916. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים07/08/1994תאריך פרסום בעיתון: 07/08/1994.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/07/1994
החלטה בדיון באישור תכנית01/06/1994
פרסום להפקדה ברשומות30/12/1993תאריך פרסום: 30/12/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4180. עמוד: 1456. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים09/12/1993תאריך פרסום בעיתון: 09/12/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/10/1993
החלטה בדיון בהפקדה16/06/1993
קבלת תכנית28/03/1993