שנוי יעוד לתחנת תידלוק, מסחר ושירותי דרך, האון

תוכנית ג/ 7923

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד לתחנת תידלוק, מסחר ושירותי דרך, האון
מספר: ג/ 7923
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד מאזור חקלאי לשטח תחנת תדלוק מסחר ושרותי
דרך

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןהאון

תיאור המיקום:
ישוב: האון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15204חלק29, 36-37
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4190קיבוץ האוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/09/1994תאריך פרסום: 18/09/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4247. עמוד: 200. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים23/08/1994תאריך פרסום בעיתון: 23/08/1994.
החלטה בדיון באישור תכנית01/06/1994
פרסום להפקדה ברשומות17/02/1994תאריך פרסום: 17/02/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4193. עמוד: 2537. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים18/01/1994תאריך פרסום בעיתון: 18/01/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/12/1993
החלטה בדיון בהפקדה02/06/1993
קבלת תכנית15/11/1992