שנוי יעוד לתחנת תידלוק

תוכנית ג/ 4754

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד לתחנת תידלוק
מספר: ג/ 4754
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ייעוד הקרקע להקמת תחנת תדלוק ומסעדה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כמא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15339חלק37
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/07/1987תאריך פרסום: 30/07/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3471. עמוד: 222. שנה עברית: התשמז .
פרסום לאישור בעיתונים27/06/1987תאריך פרסום בעיתון: 27/06/1987.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/03/1987
החלטה בדיון באישור תכנית14/01/1987
פרסום להפקדה ברשומות15/08/1986תאריך פרסום: 15/08/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3370. עמוד: 2933. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה בעיתונים19/06/1986תאריך פרסום בעיתון: 19/06/1986.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/03/1986
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו21/03/1986
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה21/03/1986
החלטה בדיון בהפקדה31/10/1983
קבלת תכנית22/05/1983