שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור כריה, גבעת יאשיהו

תוכנית ג/ 8093

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור כריה, גבעת יאשיהו
מספר: ג/ 8093
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור כרייה.
ב. התווית דרך גישה לאתר.
ג. קביעת הוראות השימוש באתר ותפעולו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפון

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???
ישוב: גבעת יאשיהו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20278חלק20, 31
20279חלק7
20289חלק7, 11, 14-15
20290חלק1-2
20391חלק31, 33, 35, 41-42, 47
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4736חלוקת מגרשים מחדש, קיבוץ מגידושינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים14/10/1997תאריך פרסום בעיתון: 14/10/1997.
פרסום לאישור ברשומות27/07/1997תאריך פרסום: 27/07/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4548. עמוד: 4691. שנה עברית: התשנז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה27/07/1997
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/01/1997
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/1996
פרסום להפקדה ברשומות21/09/1995תאריך פרסום: 21/09/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4334. עמוד: 4849. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים27/07/1995תאריך פרסום בעיתון: 27/07/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/07/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה02/07/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/07/1995
החלטה בדיון בהפקדה14/03/1994
קבלת תכנית23/02/1993