שנוי יעוד מאזור חקלאי למגורים, שינוי למתאר, יפיע.

תוכנית ג/ 6430

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד מאזור חקלאי למגורים, שינוי למתאר, יפיע.
מספר: ג/ 6430
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע

תיאור המיקום:
ישוב: יפיע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16873חלק6-9, 11-32, 37-38, 42-45, 48, 50-54
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1313תכנית מתאר יפיעשינוי
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/11/1996תאריך פרסום: 17/11/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4457. עמוד: 505. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/11/1995
החלטה בדיון באישור תכנית29/06/1994
פרסום להפקדה ברשומות21/10/1993תאריך פרסום: 21/10/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4151. עמוד: 189. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים05/09/1993תאריך פרסום בעיתון: 05/09/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/05/1993
החלטה בדיון בהפקדה30/01/1991
קבלת תכנית11/07/1988