שנוי יעוד מאזור חקלאי למגורים.

תוכנית ג/ 1678

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד מאזור חקלאי למגורים.
מספר: ג/ 1678
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד השטח למגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17527חלק29
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית09/07/1972