שנוי יעוד מאזור מגורים לשטח מסחרי, הרחבת דרך, שינוי קווי בנין, אעבלין

תוכנית ג/ 11683

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד מאזור מגורים לשטח מסחרי, הרחבת דרך, שינוי קווי בנין, אעבלין
מספר: ג/ 11683
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים "א" לאזור מסחרי , הרחבת דרך ושינוי בקווי בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות חניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12208חלק2324, 26-27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 984תכנית מתאר -אעבליןשינוי
תוכניתג/ 8273הרחבת תכנית המתאר עבליןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/12/2001תאריך פרסום: 20/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5040. עמוד: 788. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים23/11/2001תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2001. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/11/2001
החלטה בדיון באישור תכנית17/10/2001
פרסום להפקדה ברשומות02/09/2001תאריך פרסום: 02/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5015. עמוד: 3931. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים31/07/2001תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2001. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2001. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה09/07/2001
קבלת תכנית09/07/2001
טיפול בתנאים לאישור-התכנית לא אושרה09/07/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/11/2000