שנוי יעוד מאזור מגורים לתחנות תידלוק מדרגה א' מסחר, זובידאת

תוכנית ג/ 9021

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד מאזור מגורים לתחנות תידלוק מדרגה א' מסחר, זובידאת
מספר: ג/ 9021
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד אזור מגורים לאזור תחנת תידלוק מדרג א'
לפי סעיף 3 ת.מ.א. 18 ומסחרי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעון

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???
ישוב: זובידאת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10474חלק8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות30/05/2002תאריך פרסום: 30/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5079. עמוד: 2529. שנה עברית: התשסב .
החלטה בדיון בביטול הפקדה03/12/2001
פרסום להפקדה בעיתונים20/06/1997תאריך פרסום בעיתון: 20/06/1997.
פרסום להפקדה ברשומות19/06/1997תאריך פרסום: 19/06/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4534. עמוד: 3981. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/05/1997
החלטה בדיון בהפקדה06/05/1996
קבלת תכנית12/12/1995