שנוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מגורים א'.

תוכנית צש/ 8/ 21/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מגורים א'.
מספר: צש/ 8/ 21/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מאזור תעשיה וש.צ.פ לאזור מגורים א'.
2. שינוי יעוד ממגורים א' למגורים חקלאי (נחלות)
ולש.צ.פ.
3. קביעת תוואי דרכים משולבות.
4. בטול דרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןעין ורד

תיאור המיקום:
ישוב: עין ורד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7801חלק44, 63
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות11/06/1992תאריך פרסום: 11/06/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4014. עמוד: 3470. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון בהפקדה15/01/1992
קבלת תכנית30/07/1991