שנוי יעוד מדרך להולכי רגל לשטח למתקן הנדסי ודרך גישה. בוסמת טבעון

תוכנית ג/ מה/ 6265/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד מדרך להולכי רגל לשטח למתקן הנדסי ודרך גישה. בוסמת טבעון
מספר: ג/ מה/ 6265/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת מיקום לתחנת שאיבה שתהווה חלק ממערך הביוב
לשכונת ערב סעדיה וקביעת הנגידות לאתר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון

תיאור המיקום:
ישוב: בסמת טבעון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10366חלק1134241, 386, 588-589