שנוי יעוד מחלקאי מיוחד לחקלאי עם הנחיות מיוחדות, אילניה

תוכנית ג/ 18244

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד מחלקאי מיוחד לחקלאי עם הנחיות מיוחדות, אילניה
מספר: ג/ 18244
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינו יעוד מחקלאי מיוחד לחקלאי עם הנחיות מיוחדות

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מחלקאי מיוחד לחקלאי עם הנחיות מיוחדות הקמת סככה לתצוגת ומכירת ירקות ופירות
קביעת הוראות וזכויות בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןאילניה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15142חלק17-18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11324תשריט למחלף גולנישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה09/12/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/07/2009
קבלת תכנית03/06/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200902109/12/2009