שנוי יעוד מחממות לתיירות ונופש

תוכנית גנ/ 15494

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד מחממות לתיירות ונופש
מספר: גנ/ 15494
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שנוי יעוד השטח בגוש 18601 ח"ח 3 מאזור חממות
דרכים ושטח צבורי פתוח לשטח תיירות ונופש ,מבני משק,אזור חממות ודרכים.

עיקרי הוראות התכנית:
שנוי יעוד השטח בגוש 18601 ח"ח 3 מאזור חממות,דרכים ושטח צבורי לשטח תיירות ונופש,מבני משק,אזור חממות ודרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףעבדון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18061חלק3, 8, 12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3578מושב עבדוןשינוי
תוכניתג/ 2265משוב עבדוןשינוי
תוכניתג/ 9957שנוי יעוד משטח חקלאי לשרותי דרך ומסחר, כבולשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/11/2005
קבלת תכנית22/05/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200501505/12/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200500821/09/2005