שנוי יעוד מחקלאות לתיירות -פוריה

תוכנית ג/ 1351

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד מחקלאות לתיירות -פוריה
מספר: ג/ 1351
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד של חלק מחלקה מחקלאות לתיירות לשם הקמת
מזנון ומגרש בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןפוריה-כפר עבודה

תיאור המיקום:
ישוב: פוריה-כפר עבודה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15326חלק47
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית10/01/2011
פרסום להפקדה ברשומות13/01/1972תאריך פרסום: 13/01/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1795. עמוד: 842. שנה עברית: התשלב .
החלטה בדיון בהפקדה15/03/1971
קבלת תכנית06/01/1971
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201100226/01/2011