שנוי יעוד מחקלאי לאזור מגורים א', כאוכב

תוכנית ג/ 15230

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד מחקלאי לאזור מגורים א', כאוכב
מספר: ג/ 15230
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א'.

עיקרי הוראות התכנית:
שנוי יעוד מחקלאי למגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםכאוכב אבו אל-היג'אכאוכב אבו אל-היג'א
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17687חלק25
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו29/03/2007
החלטה בדיון בוולק"ח27/03/2006
החלטה בדיון בהפקדה08/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/04/2005
קבלת תכנית23/01/2005