שנוי יעוד מחקלאי לבנין צבורי מרכז חנוך ותרבות, ספורט, בסמת טבעון

תוכנית ג/ 3428

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד מחקלאי לבנין צבורי מרכז חנוך ותרבות, ספורט, בסמת טבעון
מספר: ג/ 3428
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד מאזור חקלאי למבנה צבורי (מרכז חינוך
ותרבות וספורט).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון

תיאור המיקום:
ישוב: בסמת טבעון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12182חלק23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/05/1993תאריך פרסום: 13/05/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4109. עמוד: 2546. שנה עברית: התשנג .
פרסום לאישור בעיתונים01/04/1993תאריך פרסום בעיתון: 01/04/1993.
החלטה בדיון באישור תכנית07/11/1984
פרסום להפקדה ברשומות25/08/1983תאריך פרסום: 25/08/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2954. עמוד: 2785. שנה עברית: התשמג .
פרסום להפקדה בעיתונים21/07/1983תאריך פרסום בעיתון: 21/07/1983.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/07/1981
החלטה בדיון בהפקדה15/12/1980
קבלת תכנית30/11/1978