שנוי יעוד מחקלאי לולו רביה, כפר יחזקאל

תוכנית ג/ 7685

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד מחקלאי לולו רביה, כפר יחזקאל
מספר: ג/ 7685
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת לול רביה כבד כולל נספחים .
קביעת הוראות בניה בתחום תכנית זו.
איתור והגדרת המבנים שיותר להקים לצרכי גידול בעלי
חיים.
התווית דרכי גישה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועכפר יחזקאל

תיאור המיקום:
ישוב: כפר יחזקאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20587חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות11/09/2012תאריך פרסום: 11/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6471. עמוד: 6380. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט20/08/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו12/08/2009
החלטה בדיון באישור תכנית12/08/2009
פרסום להפקדה ברשומות05/11/1996תאריך פרסום: 05/11/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4454. עמוד: 408. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים24/06/1996תאריך פרסום בעיתון: 24/06/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/04/1996
החלטה בדיון בהפקדה30/09/1992
קבלת תכנית22/03/1992
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200902212/08/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית