שנוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, סכנין

תוכנית ג/ 17900

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, סכנין
מספר: ג/ 17900
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי למבנה משק (מבנה לול פטם מבוקר).

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משטח חקלאי למבנה משק (מבנה לול פטם מבוקר).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםאקוסטיקה - הצעת_החלטה_דיון_בהפקדה.dot
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19266חלק109
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/05/2011תאריך פרסום: 15/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6236. עמוד: 4165. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים25/03/2011תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/03/2011
החלטה בדיון באישור תכנית03/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 41. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר17/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים06/08/2010תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/06/2010
החלטה בדיון בוולק"ח08/03/2010
החלטה בדיון בהפקדה10/06/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/01/2009
קבלת תכנית06/11/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה