שנוי יעוד מחקלאי ללולים לרביה, כפר יחזקאל

תוכנית ג/ 7729

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד מחקלאי ללולים לרביה, כפר יחזקאל
מספר: ג/ 7729
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת לול תרנגולי הודי כולל נספחים.
קביעת הוראות בניה בתחום תכנית זו.
יתור והגדרת המבנים שיותר להקים לצרכי גידול בעלי
יים. א
תווית דרכי גישה. ח

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועכפר יחזקאל

תיאור המיקום:
ישוב: כפר יחזקאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23089חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/02/2009
קבלת תכנית05/05/1992
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200900526/02/2009