שנוי יעוד מחקלאי למבנה משק

תוכנית ג/ 11664

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד מחקלאי למבנה משק
מספר: ג/ 11664
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועכפר יחזקאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23091חלק4140
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8184מושב כפר יחזקאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/2001תאריך פרסום: 08/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4958. עמוד: 1550. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים22/12/2000תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2000. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית25/10/2000
פרסום להפקדה ברשומות19/09/2000תאריך פרסום: 19/09/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4921. עמוד: 4880. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים20/08/2000תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2000. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/08/2000
החלטה בדיון בהפקדה03/07/2000
קבלת תכנית16/01/2000