שנוי יעוד מחקלאי למבני ציבור, משטרה, נהלל

תוכנית ג/ 7653

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד מחקלאי למבני ציבור, משטרה, נהלל
מספר: ג/ 7653
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד השטח מחקלאות לשטח למבני ציבור ומתן לגיטמציה ליעודו בפועל, תוך שימור רוח האתר כמתחם מורשת, שבליבו מבנה משטרה היסטורי רב ערך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל

תיאור המיקום:
ישוב: נהלל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17479חלק43, 45, 52, 54, 56, 61, 64
17499חלק94118
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12016הרחבת כביש 75 - קטע צומת רמת ישי - צומת נהללהתליה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/12/2005תאריך פרסום: 29/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5475. עמוד: 1067. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים20/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2005. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/11/2005
החלטה בדיון באישור תכנית08/11/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו20/02/2005
פרסום להפקדה ברשומות13/10/1994תאריך פרסום: 13/10/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4252. עמוד: 373. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים14/09/1994תאריך פרסום בעיתון: 14/09/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/04/1994
החלטה בדיון בהפקדה08/07/1992
קבלת תכנית27/02/1992
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200401810/11/2004