שנוי יעוד מחקלאי למגורים ב', סכנין

תוכנית ג/ 17929

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד מחקלאי למגורים ב', סכנין
מספר: ג/ 17929
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים
-שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ציבור פתוח
-שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לדרך משולבת לפי ג/ 12051
-הגדלת זכויות בניה לאיזור מגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19293חלק85261
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/07/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/02/2009
קבלת תכנית10/11/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200901010/06/2009