שנוי יעוד מחקלאי למגורים והסדרת דרך גישה ושטחים פתוחים, סכנין

תוכנית ג/ 17868

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד מחקלאי למגורים והסדרת דרך גישה ושטחים פתוחים, סכנין
מספר: ג/ 17868
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים (תוספת כ - 11 יח"ד)
הקצאת שצ"פ ושפ"פ
התווית דרך

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד ממגורים לדרכים
שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים ב' 1 דרכים, שצ"פ ושפ"פ.
קביעת השימושים המותרים לכל יעוד קרקע
קביעת הוראות בניה: צפיפות, מרווחי בניה, גובה בנינים.
הנחיות בינוי
הנחיות העיצוב אדריכלי
התווית דרכים
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים
קביעת השלבים וההנחיות לביצוע
קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19272חלק22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/12/2010תאריך פרסום: 16/12/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6173. עמוד: 1523. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים12/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/10/2010
החלטה בדיון באישור תכנית13/09/2010
פרסום להפקדה ברשומות21/06/2010תאריך פרסום: 21/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6098. עמוד: 3447. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/06/2010
פרסום להפקדה בעיתונים10/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 07/05/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 09/05/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/04/2010
החלטה בדיון בוולק"ח01/02/2010
החלטה בדיון בהפקדה02/03/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/01/2009
קבלת תכנית22/09/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה