שנוי יעוד מחקלאי למגורים ומבנה ציבור

תוכנית ג/ 11950

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד מחקלאי למגורים ומבנה ציבור
מספר: ג/ 11950
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שכונת מגורים - יפיע - מערב
שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים א' דרך, דרך להולכי רגל ש.צ.פ, שטח למבני ציבור, שטח למוסדות דת וחניה ציבורית
ביטול והסדרת חלקי דרכים
קביעת הוראות וזכויות בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16877חלק14, 36, 38, 43-44
16882חלק5043, 45-46, 48-49, 51, 60
16884חלק16, 20, 28-3011, 24, 27, 35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/11/2004תאריך פרסום: 14/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5343. עמוד: 446. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים15/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2004. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/09/2004
החלטה בדיון באישור תכנית28/06/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות28/06/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/02/2004
פרסום להפקדה ברשומות18/02/2004תאריך פרסום: 18/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5273. עמוד: 1927. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים13/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2004. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/01/2004
החלטה בדיון בוולק"ח07/07/2003
החלטה בדיון בהפקדה05/03/2003
קבלת תכנית08/06/2000