שנוי יעוד מחקלאי למגורים ומסחר, כנרת מושבה

תוכנית ג/ 17774

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד מחקלאי למגורים ומסחר, כנרת מושבה
מספר: ג/ 17774
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת 21 מגרים ביעוד מגורים א'
תוספת מגרש ביעוד מגורים ומסחר

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי מיוחד לשטח מגורים א'
שינוי יעוד משטח חקלאי מיוחד לשטח מגורים ומסחר
שינוי יעוד משטח חקלאי וחקלאי מיוחד לשטח דרך
שינוי יעוד משטח חקלאי מיוחד לשטח ציבורי פתוח

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןכנרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15302חלק2-79
15307חלק29-31, 101-13343, 45-48, 61
15308חלק3-12, 15-21, 25, 30-42, 45-60, 64-82, 90-92, 94, 96-102, 104, 107-112, 114-117, 119, 121-123, 125-136, 140-143, 145-156, 159-166, 169-170, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 192-207, 213, 215-216, 218, 221-228103, 105-106, 113, 118
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8022תכנית מתאר כנרתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה02/02/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/12/2008
קבלת תכנית12/08/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200900202/02/2009