שנוי יעוד מחקלאי למגורים משולב במסחר, עילוט

תוכנית ג/ 17686

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד מחקלאי למגורים משולב במסחר, עילוט
מספר: ג/ 17686
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת כניסה מזרחית לעילוט

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים ומסחר, שצ"פ, ודרך.
שינוי יעוד מדרך למגורים ב'.
שינוי יעוד מדרך לאזור חקלאי
קביעת הוראות וזכויות בניה לאזור מגורים ב'.
שינוי תוואי דרכים מאושרים וקביעת הסדרי תחבורה חדשים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16576חלק1
17483חלק5, 11, 25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10701מערכת הכבישים בצפון מערב נצרת, שינוי למתארשינוי
תוכניתג/ 8163שנוי יעוד לספורט, עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/01/2011תאריך פרסום: 26/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6193. עמוד: 2231. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים07/01/2011תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/12/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות26/05/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/02/2010תאריך פרסום: 08/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6061. עמוד: 1853. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/01/2010
פרסום להפקדה בעיתונים01/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2010. עיתון: ידיעות אחרונות.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/12/2009
החלטה בדיון בוולק"ח06/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה23/10/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/08/2008
קבלת תכנית30/06/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה