שנוי יעוד מחקלאי למגורים -סולם

תוכנית ג/ 2687

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד מחקלאי למגורים -סולם
מספר: ג/ 2687
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד השטח מחקלאי למגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'סולם

תיאור המיקום:
ישוב: סולם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17114חלק23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/09/1979תאריך פרסום: 28/09/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2567. עמוד: 24. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון באישור תכנית11/12/1978
פרסום להפקדה ברשומות12/01/1978תאריך פרסום: 12/01/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2403. עמוד: 873. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה24/01/1977
קבלת תכנית14/07/1976