שנוי יעוד מחקלאי למגורים -רינה

תוכנית ג/ 3382

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד מחקלאי למגורים -רינה
מספר: ג/ 3382
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד השטח מחקלאי למגורים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17526חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/01/1981תאריך פרסום: 08/01/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2683. עמוד: 893. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית19/05/1980
פרסום להפקדה ברשומות29/11/1979תאריך פרסום: 29/11/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2583. עמוד: 342. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים09/10/1979תאריך פרסום בעיתון: 09/10/1979.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/06/1979
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/06/1979
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה04/06/1979
החלטה בדיון בהפקדה19/02/1979
קבלת תכנית21/09/1978