שנוי יעוד מחקלאי למגורים, דרך ושצ"פ בצפון מזרח, אעבלין

תוכנית ג/ 18612

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד מחקלאי למגורים, דרך ושצ"פ בצפון מזרח, אעבלין
מספר: ג/ 18612
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מחקלאי למגורים

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד של קרקע חקלאית למגורים "ב", שטח ציבורי פתוח ודרכים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12205חלק5356, 84
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8273הרחבת תכנית המתאר עבליןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/03/2010
קבלת תכנית23/12/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201000805/05/2010