שנוי יעוד מחקלאי למגורים, זרזיר

תוכנית ג/ 13088

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד מחקלאי למגורים, זרזיר
מספר: ג/ 13088
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א' כהמשך למגורים קיימים.
תכנון מגרשים ודרכים כהמשך למגרשים ודרכים קיימים.
הגדלת מספר המגרשים בשכ' עיאדאת.
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
קביעת הוראות בנייה, קביעת מרווחי בנייה, גובה בניינים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםזרזירזרזיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17493חלק17
17496חלק39
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4551שנוי אחוזי בניה בתקנון שנוי ל1707- , זרזיר.שינוי
תוכניתג/ 1707עיירת הבדואים קישוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף06/10/2002
קבלת תכנית06/03/2002