שנוי יעוד מחקלאי למגורים, סלאמה

תוכנית ג/ 19037

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד מחקלאי למגורים, סלאמה
מספר: ג/ 19037
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת 22 יח"ד לישוב סלאמה.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים.
קביעת הוראות וזכויות בניה לאזור מגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19258חלק5250-51, 53-54, 75
19259חלק1, 4-5, 8-9, 12-19, 31-39, 41, 45-462-3, 6-7, 10-11, 21, 26-28, 30, 40, 42, 44
19260חלק2-11, 14-16, 38, 42-431, 17, 19-21, 23-25, 27, 29, 31, 34, 37
19261חלק4-17, 23-31, 33, 47, 49-50, 59, 63-64, 70, 74, 79-80, 83, 851, 3, 32, 34, 44, 46, 48
19262חלק6-83-5, 9-10, 14-15, 21, 28
19404חלק1-9, 11-13, 30-40, 43-5114, 16-17, 26-29, 41
19405חלק4611, 13, 16, 18-20, 48, 52, 54-55
19429חלק4, 10, 62, 64
19456חלק5-156
19457חלק5-202
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/11/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות18/01/2012
פרסום להפקדה ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 426. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר03/11/2011
הוגשו התנגדויות11/10/2011
פרסום להפקדה בעיתונים09/09/2011תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2011. עיתון: אל-סינארה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/08/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/08/2011
החלטה בדיון בהפקדה23/02/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/10/2010
קבלת תכנית26/07/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201200318/01/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים130803/11/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201100223/02/2011