שנוי יעוד מחקלאי למגורים, סמיע

תוכנית ג/ 17878

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד מחקלאי למגורים, סמיע
מספר: ג/ 17878
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח מגורים שצ"פ ודרכים בכפר סמיע

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים, שטח ציבורי פתוח ודרך
קביעת זכויות והוראות בנייה.
הגדלת התכסית ל - 50%
קביעת קווי בניין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילכסרא-סמיעכסרא-סמיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19202חלק3536-37, 48, 110
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7466הרחבה ושינויים -סמיעכפיפות
תוכניתג/ 13546שנוי יעוד מחקלאי למגורים א'כפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/05/2011תאריך פרסום: 15/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6236. עמוד: 4167. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים08/04/2011תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/03/2011
החלטה בדיון באישור תכנית20/09/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/04/2010
פרסום להפקדה ברשומות28/04/2010תאריך פרסום: 28/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6080. עמוד: 2760. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים12/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/02/2010
החלטה בדיון בוולק"ח02/11/2009
החלטה בדיון בהפקדה04/05/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/04/2009
קבלת תכנית04/11/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה