שנוי יעוד מחקלאי למגורים, שצ"פ ודרכים, סכנין

תוכנית ג/ 18694

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד מחקלאי למגורים, שצ"פ ודרכים, סכנין
מספר: ג/ 18694
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטח למגורים במערב סכנין.

עיקרי ההוראות:
1. הקמת אזור למגורים ב' שטח ציבורי פתוח ודרכים במערב סכנין
2.קביעת תכליות לכל יעודי הקרקע
3. קביעת הוראות בנייה והנחיות בינוי ועיצוב

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19279חלק1, 3, 46
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/01/2012תאריך פרסום: 26/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6368. עמוד: 2306. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים23/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט12/12/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/12/2011
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות21/07/2011תאריך פרסום: 21/07/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6270. עמוד: 5668. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים17/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/05/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/05/2011
החלטה בדיון בוולק"ח07/02/2011
החלטה בדיון בהפקדה25/08/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/02/2010
קבלת תכנית04/02/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה