שנוי יעוד מחקלאי למגורים

תוכנית ג/ 11795

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד מחקלאי למגורים
מספר: ג/ 11795
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים "א" ודרך.
ביטול חלק מדרך לש.צ.פ. ודרך גישה.
חלוקת הקרקע למגרשים.
קביעת הוראות וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17485חלק50
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/09/2001תאריך פרסום: 30/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5020. עמוד: 21. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים31/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2001. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית18/07/2001
פרסום להפקדה ברשומות24/05/2001תאריך פרסום: 24/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4989. עמוד: 2845. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים04/05/2001תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/04/2001
החלטה בדיון בהפקדה25/09/2000
קבלת תכנית07/03/2000