שנוי יעוד מחקלאי למסחר, שצ"פ והתויית דרך.

תוכנית בר/ 194

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד מחקלאי למסחר, שצ"פ והתויית דרך.
מספר: בר/ 194
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד חלק מחלקה מס' 30 מ"אזור חקלאי " ל"אזור
מסחרי" שטח ציבורי פתוח והתווית דרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת ברנר
צומת גבעת ברנר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3799חלק30
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים24/02/1993תאריך פרסום בעיתון: 24/02/1993.
פרסום לאישור ברשומות28/01/1993תאריך פרסום: 28/01/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4080. עמוד: 1371. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים29/03/1992תאריך פרסום בעיתון: 29/03/1992.
פרסום להפקדה ברשומות23/01/1992תאריך פרסום: 23/01/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3966. עמוד: 1902. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון בהפקדה13/11/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/09/1990
קבלת תכנית25/07/1990