שנוי יעוד מחקלאי לתיירות, אורחן החוויה הגלילית, יבנאל

תוכנית ג/ 18660

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד מחקלאי לתיירות, אורחן החוויה הגלילית, יבנאל
מספר: ג/ 18660
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי עוד הקרקע מחקלאי לתיירות ונופש-אורחן חוויה הגלילית - יבנאל

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעודי הקרקע מחקלאי לתיירות
2. שינוי יעוד הקרקע מחקלאי לדרך ושטח לתכנון בעתיד
3. קביעת זכויות בנייה
4. קביעת הנחיות בינוי ופיתוח בהתאם

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17359חלק56-6032, 41
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6695תכנית מתאר יבניאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף14/03/2010
קבלת תכנית10/01/2010