שנוי יעוד מחקלאי לתיירות, אמא אדמה 2,רמות

תוכנית ג/ 17956

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד מחקלאי לתיירות, אמא אדמה 2,רמות
מספר: ג/ 17956
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח להקמת פרוייקט תיירותי והגדרת הפעילות באתר
הסדרת דרך גישה לאתר

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח נופש כפרי
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח דרך
קביעת הוראות בינוי ופיתוח

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןרמות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
200000חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/03/2009
קבלת תכנית02/12/2008