שנוי יעוד ממבנה ציבורי למרכז אזרחי מסחרי

תוכנית ג/ 11141

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד ממבנה ציבורי למרכז אזרחי מסחרי
מספר: ג/ 11141
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. מתן הוראות להוצאת היתרי בניה בתחום התכנית.
ב. לקבוע הנחיות ותנאים לפיתוח לבניה בתחום התכנית.
ג. שינוי יעוד ממבני ציבור למרכז אזרחי מסחרי ומגורים עקב הפקעת יתר של %100

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי

תיאור המיקום:
בין סמטת הלילך לבין רחוב האורן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11183חלק44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות10/06/2007תאריך פרסום: 10/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5676. עמוד: 3035. שנה עברית: התשסז .
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים21/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית05/02/2007
פרסום להפקדה ברשומות14/03/2000תאריך פרסום: 14/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4863. עמוד: 2923. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים20/02/2000תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2000. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/02/2000
החלטה בדיון בהפקדה28/04/1999
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/01/1999
קבלת תכנית18/01/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200700205/02/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200301806/08/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200301029/04/2003