שנוי יעוד ממגורים א' לבנייני ציבור ומגורים ושינוי קו בניין, עראבה

תוכנית ג/ 19066

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד ממגורים א' לבנייני ציבור ומגורים ושינוי קו בניין, עראבה
מספר: ג/ 19066
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים א' לאזור מגורים ומבנים ומוסדות ציבור ושינוי בקווי בנין בהתאם למסומן בתשריט איחוד וחלוקה בהסכמה

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים א' לאזור מגורים ומבנים ומוסדות ציבור ביטול קטע דרך ושינוי בקווי בנין בהתאם למסומן בתשריט
מוסדות ציבור קופת חחולים בקומת קרקע
הקטנת קווי בנין לפי תשריט
איחוד וחלוקה בהסכמה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19383חלק25, 28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4014תכנית מתאר עראבהשינוי
תוכניתג/ 6761שנוי לתקנון תכנית מתאר -עראבהשינוי
תוכניתג/ 12907שינוי תקנון לישוב עראבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/10/2010
קבלת תכנית15/08/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון201100511/07/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201100226/01/2011