שנוי יעוד ממגורים א' למגורים מסחר והגדרת קווי בניה לפי הקיים, בסמת טבעון

תוכנית ג/ 18714

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד ממגורים א' למגורים מסחר והגדרת קווי בניה לפי הקיים, בסמת טבעון
מספר: ג/ 18714
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מגורים א' ליעוד מגורים מסחר והגדרת קווי בנייה לפי הקיים

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מגורים א' ליעןד מגורים מסחר והגדרת קווי בניה לפי הקיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10474חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה27/04/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/03/2010
קבלת תכנית15/02/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201000527/04/2010