שנוי יעוד ממגורים א' למוסדות ציבור ושנוי בהוראות וזכויות בניה, סכנין

תוכנית ג/ 18845

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד ממגורים א' למוסדות ציבור ושנוי בהוראות וזכויות בניה, סכנין
מספר: ג/ 18845
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מבנים ומוסדות ציבור להקמת מכללה והגדלת אחוזי הבנייה, מס' הקומות ושינוי קווי הבניין בהתאם למסומן בתשריט

עיקרי ההוראות:
1- שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מבניו ומוסדות ציבור להקמת מכללה
2- הגדלת אחוזי הבנייה ל- 326 % במקום 150%
3- הגדלת גובה הבניין מ-18 ל- 26מ'
4- הגדלת מס' הקומות ל-8 קומות כולל ק.חניה
5- שינוי קווי הבניין בהתאם למסומן בתשריט

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
21130חלק196
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/08/2011תאריך פרסום: 10/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6278. עמוד: 5993. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים08/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/06/2011
החלטה בדיון באישור תכנית30/03/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2011
פרסום להפקדה ברשומות16/12/2010תאריך פרסום: 16/12/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6173. עמוד: 1523. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים03/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2010. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2010. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/11/2010
החלטה בדיון בהפקדה16/08/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/06/2010
קבלת תכנית19/04/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201100630/03/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים121230/01/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201001216/08/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה