שנוי יעוד ממגורים א' למסחר ותחבורה, מגורים ומסחר, סכנין

תוכנית ג/ 18571

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד ממגורים א' למסחר ותחבורה, מגורים ומסחר, סכנין
מספר: ג/ 18571
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- יצירת מסגרת תכנונית שתאפשר הקמת תחנת תדלוק באזור מגורים ע"י חלוקת הקרקע ל-3 מגרשים: 1. מסחר ותחבורה 2. מגורים ומסחר 3. מגורים ב'.
- קביעת השימושים , זכויות והוראות הבניה ביעודי הקרקע השונים

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעודי הקרקע
- קביעת השלבים והתניות לביצוע
- קביעת הנחיות סביבתיות
- קביעת השימושים, זכויות והוראות למסחר ותחבורה, מגורים ומסחר ומגורים ב'
- קביעת סה"כ שטחי הבנייה
- קביעת הנחיות לצפיפות המבנים
- קביעת קווי הבניין
- קביעת תכסית הקרקע
- קביעת גובה הבניינים ומס' הקומות
- הנחיות בינוי, קביעת הוראות לפיתוח השטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19279חלק24-25, 45
19319חלק18-1917
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף14/06/2010
קבלת תכנית03/12/2009