שנוי יעוד ממגורים א' לשטח מבנים ומוסדות ציבור, סכנין

תוכנית ג/ 18977

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד ממגורים א' לשטח מבנים ומוסדות ציבור, סכנין
מספר: ג/ 18977
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד ממגורים א' לשטח מבנים ומסדות ציבור וביטול חלק משב"צ בצפון סכנין והצעת דרך גישה

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד ממגורים א' לשטח מבנים ומוסדות ציבור בצפון סכנין
ביטולחלק משטח בניני ציבור
הצעת דרך משולבת ברוחב 6 מ'
קביעת תכליות לכל יעודי הקרקע
קביעת הורואת בניה והנחיות בינוי ועיצוב

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19271חלק22-23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5698. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים13/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט02/01/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/12/2011
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2011
פרסום להפקדה ברשומות10/08/2011תאריך פרסום: 10/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6278. עמוד: 5992. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים29/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/07/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/06/2011
החלטה בדיון בהפקדה23/03/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/08/2010
קבלת תכנית04/07/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה