שנוי יעוד ממגורים למבני ציבור

תוכנית ג/ 12085

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד ממגורים למבני ציבור
מספר: ג/ 12085
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של אזור מגורים לאזור למבני ציבור.
הקמת פיתוח של אזור מבני ציבור לצורך הקמת גן ילדים או טיפת חלב או מועדון נוער.
שינוי יעוד קרקע למגורים לקרקע למבני ציבור.
איחוד מגרשים בהסכמה (מינהל).
קביעת הוראות בניה - קביעת: צפיפות, מרווחי בניה, גובה בניינים.
קביעת הנחיות בינוי ועצוב אדריכלי.
קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
קביעת הנחיות סביבתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםכעביה טבאש-חג'אג'כעביה טבאש-חג'אג'
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10345חלק41
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2755רכוז בדואים בערב אל כעביהשינוי
תוכניתג/ 6874שנוי לתכנית המתאר ג / 2755 - כעביה טבאששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/07/2003תאריך פרסום: 10/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5205. עמוד: 3432. שנה עברית: התשסג .
החלטה בדיון באישור תכנית19/02/2003
פרסום להפקדה בעיתונים23/08/2002תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות12/06/2001תאריך פרסום: 12/06/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4993. עמוד: 2954. שנה עברית: התשסא .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/05/2001
החלטה בדיון בהפקדה18/01/2001
קבלת תכנית04/09/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200700725/04/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200300519/02/2003