שנוי יעוד ממגורים למסחר ותחבורה, בוסמת טבעון

תוכנית ג/ 18534

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד ממגורים למסחר ותחבורה, בוסמת טבעון
מספר: ג/ 18534
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מרכז מסחרי ומשרדים בצמוד לתחנת דלק

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מאזור מגורים א/2 לאזור מסחר ותחבורה
ביטול דרך

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10474חלק8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה27/01/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/12/2009
קבלת תכנית15/11/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201000227/01/2010