שנוי יעוד ממסחר למסחר מעורב במגורים ושנוי בהוראות וזכויות בניה, כפר כנא

תוכנית גנ/ 18587

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד ממסחר למסחר מעורב במגורים ושנוי בהוראות וזכויות בניה, כפר כנא
מספר: גנ/ 18587
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד ממסחר למסחר מעורב במגורים ושינוי בהוראות וזכויות בניה
התאמת המגרש לתכנית הקצאת מגרשים מאושרת

עיקרי ההוראות:
הגדלת זכויות בנייה, שינוי בקווי בניין מתחת למפלס הכניסה
שינוי יעוד ממסחר למגורים ומסחר
קביעת 3 יח"ד במגרש וקביעת 150 מ"ר למסחר בקומת הכניסה
ביטול הרחבת דרך מאושרת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17394חלק35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 4394חלוקת מגרשים ושטחי ציבור, כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/01/2012תאריך פרסום: 26/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6368. עמוד: 2307. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים30/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2011. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט21/12/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/12/2011
החלטה בדיון באישור תכנית21/09/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/05/2011
פרסום להפקדה ברשומות15/05/2011תאריך פרסום: 15/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6236. עמוד: 4165. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים08/04/2011תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/03/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/03/2011
החלטה בדיון בהפקדה27/04/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/01/2010
קבלת תכנית16/12/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201101421/09/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים124326/05/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201000527/04/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה