שנוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים, אעבלין

תוכנית ג/ 11175

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים, אעבלין
מספר: ג/ 11175
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד אזור חקלאי לאזור מגורים א' ודרך מוצעת
ושטח ציבורי פתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין

תיאור המיקום:
ישוב: אעבלין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12212חלק29, 68
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף16/02/1999
קבלת תכנית16/02/1999