שנוי יעוד מקרקע חקלאית לתחנת תידלוק ושירותי דרך, אילניה - (גניזה)

תוכנית ג/ 8229

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד מקרקע חקלאית לתחנת תידלוק ושירותי דרך, אילניה - (גניזה)
מספר: ג/ 8229
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד מקרקע קלאית ליעוד:
א. אורחן - שטחים מסחריים לשימוש הנוסעים בדרך מס'
65.
ב. תחנת תדלוק - על פי ת.מ.א. 18 נוסח 1986 - תשמ"ו
תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק, תחנה מטיפוס ג'.
ג. דרך פרטית - לחיבור בין מס' 65 לשטחים מסחריים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןאילניה

תיאור המיקום:
ישוב: אילניה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19139חלק61, 74
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית24/08/1993