שנוי יעוד מקרקע שצ"פ למגרים א' ושינוי אחוזי בניה

תוכנית ג/ 11215

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד מקרקע שצ"פ למגרים א' ושינוי אחוזי בניה
מספר: ג/ 11215
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שנוי יעוד ש.צ.פ. לשטח מגורים
ב. הגדלת אחוזי בניה מותרים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17522חלק24-2532-33, 35, 68, 70-71
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/11/2000תאריך פרסום: 16/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4933. עמוד: 385. שנה עברית: התשסא .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/11/2000
פרסום לאישור בעיתונים12/11/2000תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2000. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/07/2000
החלטה בדיון באישור תכנית12/06/2000
פרסום להפקדה ברשומות18/04/2000תאריך פרסום: 18/04/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4873. עמוד: 3313. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים07/04/2000תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/03/2000
החלטה בדיון בהפקדה25/10/1999
קבלת תכנית10/03/1999